Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wspominamy postać Ppor. Henryka Wieliczko ps. „Lufa”

W parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku odbyło się 28 marca spotkanie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” obejmujące tematykę polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Tytuł prelekcji: „Ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa””. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji filmu z filmoteki IPN pod tym samym tytułem. Następnie Zbigniew Połoniewicz moderował dyskusję o zbrojnym wysiłku Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych) i jego wpływu na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych pokoleń Polaków. Podczas dyskusji prelegent przypomniał walkę zbrojną 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, a w szczególności działania operacyjne 4. szwadronu tejże Brygady pod dowództwem ppor. Henryka Wieliczki „Lufy”. Spotkanie zorganizowano w rocznicę zamordowania „Lufy” w podziemiach katowni WUBP w Lublinie.