Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXI Dni Skupienia w Gietrzwałdzie

W sobotę i niedzielę 30 i 31 marca członkowie i sympatycy z Oddziałów Okręgowych w

Białymstoku i Olsztynie odbyli doroczne rekolekcje wielkopostne w Sanktuarium

„Umiłowanej Pani na Świętej Warmii” – jak mawiał Czcigodny Sługa Boży

Stefan Kardynał Wyszyński.

„W mocy Ducha Świętego – Wszystko postawiłem na Maryję” – to temat XXI

Dni Skupienia w Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie. Konferencje wygłosił o. Robert

Wołyniec OFMConv., gwardian franciszkańskiej wspólnoty klasztornej i proboszcz parafii

Świętego Franciszka z Asyżu w Ostródzie. Na gietrzwałdzkich wzgórzach, w słonecznej

aurze, pątnicy z „Civitas Christiana” odbyli Drogę Krzyżową.

W sobotni wieczór uczestnicy rekolekcji obejrzeli film Michała Kondrata pt. „Dwie Korony”

poświęcony życiu i dziełom św. Maksymiliana Marii Kolbego OFMConv. Po projekcji

wywiązała się dyskusja moderowana przez kol. Mateusza Rutynowskiego. Rekolekcje

zakończyła Msza św. w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.