Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Zapaliłem Wam pochodnię…”- spotkanie w Nidzicy

Zbliżający się dzień beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, był okazją do zorganizowania przez Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Nidzicy spotkania „Zapaliłem Wam pochodnię…- Prymas Tysiąclecia jako duchowy przewodnik Polaków”.

Prelekcję na ten temat wygłosił Andrzej Taborski z Olsztyna.
W swoim wystąpieniu, połączonym z prezentacją multimedialną, w której zaprezentował liczne zdjęcia, fragmenty wypowiedzi Księdza Prymasa, a także bardziej lub mniej znane fakty z Jego życia, skupił się w sposób szczególny na Ślubach Jasnogórskich Narodu, Wielkiej Nowennie oraz obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. To bodaj najważniejsza spuścizna życia i dzieła pozostawiona nam przez Wielkiego Prymasa, której aktualność możemy bez trudu zauważyć i przeżywać także dziś.

Spotkanie było też okazją do wykonania kilku pieśni poświęconych Czarnej Madonnie, której bezgranicznie zawierzył Sługa Boży.