Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Życzenia Wielkanocne A.D. 2021

 

Stańmy wraz z Maryją pod Krzyżem Jezusa.
Pozwólmy Ukrzyżowanemu popatrzeć na nas,
na nasze życie. W oczach Jezusa każdy z nas jest
dzieckiem obietnicy:
„Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie!”
Życzymy, aby Maryja przybliżała nas do radości tej
paschalnej tajemnicy i pomogła nam wzrastać
w nadziei przyszłej chwały!

Pracownicy Regionu Olsztyńsko-Białostockiego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Olsztyn, Wielkanoc 2021