Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

100 LAT NIEPODLEGŁEJ. WIECZÓR PATRIOTYCZNY ZE ŚPIEWEM

Za nami piękny wieczór patriotyczny ze śpiewem. Mieliśmy niepowtarzalną okazję wspólnie zaśpiewać znane pieśni i piosenki patriotyczne, które towarzyszyły naszemu narodowi w wydarzeniach dziejowych. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie choć trochę przybliżyło historię i kontekst znanych pieśni oraz zachęci do kultywowania tradycji wspólnego śpiewu w gronie rodzinnym i towarzyskim. Szczególnie chcemy podziękować za pomoc w organizacji dzisiejszego wydarzenia Pani Joanna Jaskółowska oraz Państwu Annie i Lechowi Gralom oraz zaangażowanym członkom naszego oddziału.