Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zofia Kossak „duchową” petardą!

O tej niezwykłej biografii opowiedziała dr Joanna Jurgała-Jureczka.

Ktokolwiek sięgnął po książki Z. Kossak, jak: „Pożoga”, „Krzyżowcy”, „Dziedzictwo” czy relacje z KL Auschwitz-Birkenau pt. „Z otchłani”, z pewnością znajdzie w nich serce bijące po polsku i potwierdzenie reguły życiowej pisarki: „Każdej chwili mego życia wierzę, ufam, miłuję”; w sposobie myślenia, tworzenia i działania. Jej twórczość i życie były przeniknięte troską o naród i jego przyszłość, o umocnienie ducha, którego źródło upatruje w Ewangelii. Swoją głęboką więź z Bogiem przeniosła na służbę drugiemu człowiekowi, angażując się w liczne działania charytatywne i pomocowe. Niezłomną bohaterską postawę przejawiła szczególnie w czasie okupacji niemieckiej podczas II. wojny światowej, gdy z narażeniem życia, niosła pomoc prześladowanej społeczności żydowskiej. Tym wartościom pozostała wierna do końca, nawet w obliczu komunistycznej rzeczywistości lat powojennych.

Warto powracać do tej literatury, szczególnie w roku jubileuszu naszej narodowej wolności. Niech jej powieści na nowo rozpalają serca Bożym ogniem i prowadzą do pełnej niepodległości polskiego Ducha i Ojczyzny.