Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Oddział w Ostródzie

W ostródzkim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – na co dzień posługujący w sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – poprowadził spotkanie na temat orędzia gietrzwałdzkiego.

Prelegent podkreślił, iż  naszym obowiązkiem jest szerzenie orędzia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, która jak troskliwa matka upomina swoje dzieci bo chcę dla nas jak najlepiej.

Serdecznie zachęcamy do wnikliwego zapoznaniem się z orędziem Matki Bożej Gietrzwałdzkie.