Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Adwentowy Dzień Skupienia – Elbląg

W elbląskim Oddziale Stowarzyszenia 13 grudnia odbył się Adwentowy Dzień Skupienia, który poprowadził ksiądz asystent Stefan Ewertowski. Wprowadzeniem była katecheza o sztuce interpretacji –kapłan podjął się wyjaśnienia różnicy między argumentem a opinią. Jak powiedział prelegent argumenty to fakty, sprawdzone procedury natomiast opinie są tym o czym myślimy,  co czujemy, co nam się wydaje. Dlatego tak trudno nam się porozumieć na gruncie opinii gdyż każdy z nas inaczej może odbierać i postrzegać rzeczywistość. Warto w dyskusji uwzględnić fakt, że inaczej myślimy, inaczej czujemy. W związku z tym, by posługiwać się interpretacją należy odejść od swojej opinii od tego co myślę, co czuję, co mi się wydaje. Wskazane jest budować wypowiedzi intersubiektywne czyli nieograniczone wyłącznie do doznań, przeżyć i myśli samego siebie. Ponieważ w dyskusji liczą się głównie argumenty, zatem dyskutować winniśmy z tymi, którzy te rozróżnienie przyjmują.

Następnie rozpoczęła się część modlitewna wg św. siostry Faustyny Kowalskiej  „O pełnienie dzieł Miłosierdzia względem bliźnich”.