Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak się skutecznie modlić?

Spotkanie, które odbyło się w ostródzkim Oddziale 12 grudnia poświęcone było modlitwie – Jak się modlić? Poznaj sekrety skutecznej modlitwy. Spotkanie poprowadził ksiądz Karol Krukowski.

Jak wygląda nasza modlitwa, czy umiem przełamać stereotypy, w których zostałem wychowany?

Czy staję przed Bogiem jako tym,  który kocha mnie najbardziej, jest moim oblubieńcem?

Czy winniśmy się modlić dopiero na starość, u kresu życia?

Czy modlitwa ma sens podczas wykonywania obowiązków?

Czy na modlitwie łatwo nam mówić Bogu o sobie, o swoich problemach, wątpliwościach, rozczarowaniach?

To tylko nieliczne z pytań, na które kapłan szukał i udzielał odpowiedzi zebranym na spotkaniu członkom i sympatykom Stowarzyszenia w Ostródzie.