Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Biuletyn XX Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

XX Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

,,Rodzina – Dom – Ojczyzna”

11 maja – 15 czerwca 2018 r.

Do pobrania

Biuletyn nr 40

 

 

UROCZYSTA INAUGURACJA

XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00

Warmińsko-Mazurskie Urząd Wojewódzki

w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

15 czerwca 2018 r. (piątek)

Organizowane przez Miasto Bartoszyce

 

PODSUMOWANIE

XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

26 października 2018 r. (piątek) godz. 10.00

Warmińsko-Mazurskie Urząd Wojewódzki

w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9