Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

I FESTIWAL ŻYWEGO SŁOWA – Majowe Recytacje Poezji Religijnej

I FESTIWAL ŻYWEGO SŁOWA – Majowe Recytacje Poezji Religijnej

28 maja 2018 r.

Centrum św. Jakuba ul. Staszica 6 w Olsztynie

Celem Festiwalu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością literacką
o tematyce religijnej oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, w szczególności katechetów i polonistów, a także rodziców i wychowawców na walory ewangelizacyjne i edukacyjne sztuki recytacji. Zadaniem Festiwalu jest również popularyzacja kultury żywego słowa i ukazanie piękna języka polskiego wyrażonego w utworach literackich poświęconych relacjom człowieka z Bogiem. Interpretacja sceniczna poezji religijnej ma na celu wyjawienie zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży, a także zainteresowanie uczniów estetyką słowa mówionego. Nadrzędnym zaś celem Festiwalu jest ewangelizowanie dzieci i młodzieży poprzez szeroko rozumiane działania sceniczne o charakterze edukacyjnym.

Artyzm recytacji przejawia się z jednej strony w szczerości uczuć i emocji osoby recytującej, a z drugiej w technice i wyrazistości prezentowanego słowa. Praca nad tekstem religijnym – wierszem czy też prozą – jest wnikaniem w świat wewnętrzny twórcy, próbą zrozumienia duchowości autora i bohaterów jego utworów, a recytacja – sztuka żywego słowa
– to szczególna forma modlitwy i świadectwa żywej wiary wyrażonej w przestrzeni sceny.

Pliki do pobrania
Regulamin Festiwalu
KARTA ZGŁOSZENIA

 

Warsztaty

Informacje dla uczestników

Festiwal poprzedzony zostanie warsztatami z dykcji i emisji głosu oraz scenicznej interpretacji tekstu.

Warsztaty jednodniowe odbędą się w soboty 12, 19 i 26 maja 2018 r. (termin do wyboru) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w foyer Auli Teatralnej im. prof. Bohdana Głuszczaka. Adres: ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn.

  • 10:00–11:30 – dykcja i emisja głosu,
  • 12:00–13:30 – sceniczna interpretacja tekstu z elementami zadań aktorskich.

Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestników warsztatów prosimy o zabranie ze sobą tekstów przygotowywanych na Festiwal.

W razie potrzeby pomożemy wybrać Ci właściwy wiersz.

Warsztaty poprowadzą: Piotr Stawski – aktor, reżyser i pedagog teatralny,
dr Magdalena Zaorska (UWM) – pedagog teatralny, a także członkowie Naukowego Koła Teatralnego Salve Verbum oraz studenci logopedii UWM w Olsztynie, specjalność teatralna.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: recytujemy2018@wp.pl

Telefon do kontaktu: 604 077 422 (Magdalena Zaorska)

 

Literatura religijna:

  • Poezja: wiersze, psalmy, pieśni, ballady, baśnie, poematy, monologi dramatyczne.
  • Proza: powieści, opowiadania, bajki, eseje, reportaże, felietony, biografie, pamiętniki, świadectwa i wspomnienia: świętych, błogosławionych, duchownych i osób świeckich.

Do pobrania:

Warsztaty