Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Czerwcowe spotkanie formacyjne w Olsztynie

Po raz ostatni w pierwszym półroczu tego roku członkowie i sympatycy Oddziału w Olsztynie spotkali się podczas spotkania formacyjnego. Spotkanie odbyło się 20 czerwca br. w siedzibie Oddziału, a temat zaprezentował ks. dr Karol Jasiński.

Tematem spotkania był dar wiedzy Ducha Świętego oraz personalistyczna wizja człowieka. Prelegent wyszedł od biblijnego wytłumaczenia daru wiedzy, utożsamianego z darem umiejętności. Wskazał, że wiedza to inaczej poznanie, czyli wejście w osobistą relację z drugą osobą. Mówiąc precyzyjnie dar wiedzy kieruje wierzącego do wejścia w osobistą relację z Bogiem. Dzięki temu darowi nabywamy zdolność wchodzenia w te intymną relację. Ten dar uzdalnia do odkrycia prawdy, a prawdą jest Jezus Chrystus.

W drugiej części spotkania ks. Jasiński przybliżył personalizm z jego założeniami. Według tej wizji danego człowieka nie można zastąpić inną osobą, gdyż nie jesteśmy w stanie go nikim zastąpić. Człowiek jest jedyny w swoim rodzaju. Główne tezy personalizmu mówią, iż człowiek jest osobą ontyczną, aksjologiczną i społeczną, nie jest zależny, lecz oparty na wartościach, jest celem, a nie środkiem do osiągnięcia celu. Posiada wolną wolę i intelekt. Człowiek jest stworzony na obraz Boga i przeznaczony do budowania społeczności.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Oddziału Okręgowego w Olsztynie i Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.