Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ojczyzna w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

Oddział w Kętrzynie zorganizował 21 czerwca spotkanie „Ojczyzna w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”. Andrzej Taborski z Olsztyna rozpoczął od pamiętnego oświadczenia Kard. S. Wyszyńskiego wygłoszonego niedługo przed swoim uwięzieniem: „Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.  Prelegent zaprezentował takie m.in. wątki z nauczania Prymasa, jak: Kościół zawsze z Narodem, Polska Chrystusowa, kultura narodowa, więź z przeszłością i szacunek dla przeszłości, miłość do ziemi ojczystej, więź Polonii  Ojczyzną, umrzeć czy pracować dla Ojczyzny,  wspólnota, jedność i zgoda narodowa, dobro wspólne, najpierw Ojczyzna, wolność i suwerenność, przyszłość Polski, Polska a sąsiedzi, umrzeć, czy pracować dla Ojczyzny. Mówca przypomniał, że zdaniem Księdza Prymasa wrogowie Polski wiedzą, że chcąc ją zniszczyć, należy uderzyć w Kościół, w moralność i w rodzinę. Zaprezentował  także „Polski dekalog” Prymasa Tysiąclecia oraz to, co zdaniem Prymasa potrzebne jest Ojczyźnie, by zagwarantowana jej była jej przyszłość.

Prelegent przypomniał także tekst testamentu, jaki Prymas Wyszyński napisał jeszcze w 1969 r., w którym czytamy m.in.: „Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie, jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich Rodaków, sprawujących władzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali”.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali pieśń-modlitwę „Świadkowie wiary” – dwóch wielkich Polakach: św. Janie Pawle II oraz Prymasie Tysiąclecia.

Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna, dzięki której uczestnicy spotkania mogli zobaczyć nie tylko wiele zdjęć z różnych spotkań Prymasa z rodakami czy to z kraju, czy z zagranicy, ale też liczne dzieła mistrzów przedstawiających dzieje Ojczyzny, także tej rozdartej między zaborców.