Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY”

W nidzickim Oddziale odbyło się spotkanie pt.: „DOM RODZINNY OSTOJĄ OJCZYZNY”. Prelekcję wygłosił kol. Andrzej Taborski.

Prelegent podkreślił, że to DOM RODZINNY🏠 i kultywowane w nim wartości pozwoliły nam przetrwać okres rozbiorów i niewoli, zachować język, zwyczaje, tożsamość narodową. DOM uchronił nasz Naród przed germanizacją i rusyfikacją. Gdyby nie on, gdyby nie pielęgnowane w nim marzenie o wolnej Polsce, być może odzyskanie niepodległości, a potem budowanie Niepodległej nie byłoby w ogóle możliwe. Dom rodzinny był więc zawsze ostoją polskości i małą Ojczyzną. Nawet ci, którym przyszło żyć na emigracji, sercem pozostawali w rodzinnym, ojczystym domu.
Przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 🇵🇱, warto siebie samego zapytać, CZYM DLA MNIE JEST DOM RODZINNY I CZYM JEST OJCZYZNA? JAKĄ STANOWIĄ DLA MNIE WARTOŚĆ?🤔