Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Niepodległość przyszła od Maryi

O wpływie powieści H. Sienkiewicza na świadomość narodową – trochę słyszeliśmy, o wpływie objawień w Gietrzwałdzie – niewiele… Dlaczego tak ważny jest Gietrzwałd? Jaką rolę odegrała Maryja w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? O tym dyskutowano w kętrzyńskim Oddziale w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prelekcję wygłosił kol. Eugeniusz Tokarzewski.
Uczestnikom spotkania zostały przybliżone „milowe kroki” na drodze ku odrodzeniu Rzeczypospolitej: pielgrzymka Polaków do Watykanu w 1877 r., prorocze słowa bł. Papieża Piusa IX do rodaków i najważniejszy – orędzie jakie skierowała do nas Matka Boża w Gietrzwałdzie. Matka Boża wzmocniła i odrodziła na nowo w Polakach wiarę, tożsamość narodową i nadzieję na prawdziwą niepodległość.

Zagadnienie jest bardzo ciekawe, Matka Boża być może po raz kolejny pozwala się nam odkrywać, a tylko od nas zależy, czy z tego zaproszenia do odkrywania nieskończonej miłości Jezusa i Jego Matki skorzystamy.

O wpływie powieści H. Sienkiewicza na świadomość narodową – trochę słyszeliśmy, o wpływie objawień w Gietrzwałdzie – niewiele… Dlaczego tak ważny jest Gietrzwałd? Jaką rolę odegrała Maryja w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? O tym dyskutowano w kętrzyńskim Oddziale w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prelekcję wygłosił kol. Eugeniusz Tokarzewski.
Uczestnikom spotkania zostały przybliżone „milowe kroki” na drodze ku odrodzeniu Rzeczypospolitej: pielgrzymka Polaków do Watykanu w 1877 r., prorocze słowa bł. Papieża Piusa IX do rodaków i najważniejszy – orędzie jakie skierowała do nas Matka Boża w Gietrzwałdzie. Matka Boża wzmocniła i odrodziła na nowo w Polakach wiarę, tożsamość narodową i nadzieję na prawdziwą niepodległość.

Zagadnienie jest bardzo ciekawe, Matka Boża być może po raz kolejny pozwala się nam odkrywać, a tylko od nas zależy, czy z tego zaproszenia do odkrywania nieskończonej miłości Jezusa i Jego Matki skorzystamy.