Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Eucharystia – o liturgii sakramentu

Członkowie i sympatycy Oddziału w Olsztynie poznawali teologię liturgii eucharystycznej. Drugie spotkanie dotyczące liturgii Mszy świętej odbyło się 22 listopada w Olsztynie. Poprowadził je ks. dr Bartłomiej Matczak.

Prelegent przypomniał na początku za Konstytucją o Liturgii „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II, iż liturgia jest szczytem i źródłem życia Kościoła. Podkreślił, że w tym przypadku „na szczyt trzeba się wspiąć”. Wymaga to wiele pracy i zaangażowania. Zaś jeśli chodzi o źródło to „należy przed nim uklęknąć, aby do niego się dostać”. To wprowadzenie pomogło zrozumieć poszczególne elementy liturgii eucharystycznej. Bardzo ważne jest, aby pojmować liturgię jako służbę Bożą całego Kościoła, która angażuje każdego wierzącego i buduje wspólnotę.

Tegoroczne spotkania liturgiczne organizowane w Oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dotyczyły sakramentu Eucharystii.