Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O najważniejszym z ks. Karolem Misiewiczem

W kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie autorskie z ks. Karolem Misiewiczem, autorem tomiku poezji „WIARA. Kilka słów o najważniejszym”. Wybrane wiersze recytowane były przy akompaniamencie Adama Kowalskiego – organisty z  Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce. Poeta w sposób niekonwencjonalny spogląda na wiarę w rzetelnym ujęciu teologii życia wewnętrznego. Nawołuje do zawierzenia Bogu zgodnie z ewangelicznym wezwaniem: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Prosty i jasny język przyciąga i angażuje uwagę czytelnika, rozbudza pragnienie doświadczenia Boga, zaprasza do wkroczenia na drogę świętości.

Członkowie zadawali pytania m.in. o początki zainteresowania poezją i planach wydania następnych zbiorów wierszy przez kapłana. Po spotkaniu można było kupić tomik poezji oraz zdobyć autograf poety.

Ks. Karol Misiewicz – kapłan Archidiecezji Warmińskiej, wyświęcony 25 maja 2013 roku w Olsztynie. Z powołania ksiądz, z zawodu kucharz, z zamiłowania poeta, eseista i prozaik. Autor wielu wierszy, głównie o tematyce religijnej, a także bajek dla dzieci i opowiadań o różnej tematyce.