Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Istota przesłania Papieża Franciszka cześć 2

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Elblągu zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone istocie przesłania Papieża Franciszka. Inicjatywa jest pochodną pragnienia w sercach wielu ludzi, by lepiej zrozumieć  nauczanie Papieża Franciszka, który w wielu miejscach w Kościele, również polskim zostaje niezrozumiany.

Do głoszenia konferencji został zaproszony ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca br. (piątek) o godzinie 18:00 w siedzibie Oddziału, ul. A. Struga 2 w Elblągu.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.