Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

XXI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny w Suszu

Tegoroczne Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny odbywają się pod hasłem: „ Małżeństwo – dobre relacje- silna rodzina”.

Katolickie Stowarzyszenie  „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie miało także swój udział w inauguracji XXI Warmińsko – Mazurskich Dniach Rodziny, które odbyły się w Suskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość  otworzyła  Zastępca Burmistrza Susza Pani Lucyna Górnik, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak dobre relacje w małżeństwie wpływają na siłę i jakość rodziny.

Słowo wstępu do zgromadzonych podczas uroczystości wygłosili także zaproszeni księża Radosław Klein i Radosław Kostecki , którzy zwrócili uwagę na sposób porozumiewania się w ówczesnych rodzinach. Dodali, że coraz trudniej komunikować się nam ze sobą wprost bo robimy to za pomocą urządzeń multimedialnych.

Część artystyczną uświetniły występy przeuroczych przedszkolaków oraz młodzieży, było to widowisko na bardzo wysokim poziomie. Na sali podczas występów zapanowała iście rodzinna atmosfera.

Na zakończenie uroczystości swoją prelekcją na temat komunikacji i dialogu w małżeństwie wygłosiła kol. Katarzyna Barankiewicz pracownik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie.