Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak głosić Dobrą Nowinę?

 

W Ostródzkim oddziale Państwo Katarzyna i Jarosław Ostaszewscy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji „Emaus” z Olsztyna, w sposób przejrzysty i zrozumiały zaprezentowali zjawisko ewangelizacji i uświadomili jej istotę oraz w jaki sposób móc z niej praktycznie korzystać.
Dlaczego ewangelizować?
To nakaz Pana Jezusa, obowiązek chrześcijanina, by głosić Dobrą Nowinę.

Kiedy ewangelizować?

Zawsze i wszędzie, wykorzystać każdą okazję, sytuację, w której stawia nas Bóg.

Jak ewangelizować?

 Dostosować formę głoszenia Ewangelii do czasów i jej odbiorców. Jest tylko jeden warunek – aby ewangelizować należy być zewangelizowanym ! 

Kim ma być Ewangelizator?
Świadkiem Jezusa, świadczyć sobą i swoim życiem. Ewangelizować tylko w duchu miłości, kochać drugiego człowieka i pragnąć dla niego zbawienia.

Praktyczne rady dla Ewangelizatorów: osobista relacja z Jezusem, codzienna lektura Pisma Świętego, korzystanie z sakramentów, Eucharystia, formacja duchowa.

Spotkanie zaowocowało dyskusją i pobudziło do wielu refleksji.