Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak żyć owocami Ducha Świętego?

Ks. Karol Krukowski dyrektor Domu Formacyjno-Rekolekcyjnego z Lidzbarka Warmińskiego w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych będzie głosił prelekcję pt.: „Jak żyć owocami Ducha Świętego ?”.

By powstał owoc, najpierw musi być nasiono. Nie da się właściwie wypełniać swoich codziennych obowiązków i zadań bez wsparcia Ducha Świętego. Gdy otworzymy swoje serce na Jego działanie – obdaruje nas najróżniejszymi, nieraz nieprzewidywalnymi pomysłami i rozwiązaniami. Najistotniejsze jest to, iż Duch Święty będzie działał w nas samych i przez nas, w życiu innych ludzi.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 18. 06. 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krzywej 9 w Nidzicy.