Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Test

    Zapisz się na warsztaty za pomocą poniższego formularza:

    Informacje zebrane za pośrednictwem formularza wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby rejestracji uczestnictwa w powyższym wydarzeniu.