Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Już jest! Nowy numer kwartalnika „Civitas Christiana” do pobrania!

Szanowni czytelnicy!

Ostatnie tygodnie upływają pod znakiem nowego doświadczenia, będącego udziałem społeczeństw i państw dotkniętych pandemią. I choć słowo „nowego” nie jest do końca trafne (historia ludzkości zna przecież szereg dużo bardziej dotkliwych wyzwań!) piszę je celowo, bo po kilku ostatnich dekadach dość swobodnego, globalnego rozwoju handlu, usług, komunikacji, technologii, relacji międzynarodowych wielu wydawało się, że ścieżka postępu jest długa po horyzont i pozbawiona jakichkolwiek przeszkód. Jak bardzo była to hipoteza błędna, pokazują konsekwencje globalnego wyzwania związanego z nieznanym jeszcze przed kilkoma miesiącami akronimem COVID-19.

I nas nowe zjawisko postawiło przed nie lada zadaniem. Niniejszy numer kwartalnika pierwotnie chcieliśmy niemal w całości poświęcić Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, w związku z planowaną w pierwszych dniach czerwca beatyfikacją. Stało się inaczej. Beatyfikacja Patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” została przełożona, ale my, jak podkreślamy na naszych łamach, „pełni ufności czekamy na Twoją beatyfikację”. W tym szczególnym czasie tematyka nauczania Prymasa Tysiąclecia nabiera nowego wymiaru i mamy nadzieję, że lektura artykułów pomoże jeszcze lepiej przygotować się na dzień wyniesienia Go na ołtarze.

Wybraliśmy wolność jako wiodący temat niniejszego numeru, tym bardziej, że w ostatnim czasie częściej pojawiają się pytania o jej sens, granice i wzajemną odpowiedzialność. Zastanawiamy się, jak ją rozumieli wspomniany Sługa Boży Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Trudno również refleksję nad wolnością oderwać od zbliżającej się 100. rocznicy bitwy, która uchroniła Polskę i Europę przed bolszewickim totalitarnym zniewoleniem, oraz od traumatycznego doświadczenia II wojny światowej.

Wspomniany na początku stan spowodowany pandemią wielu przeraził, są też tacy, którzy odnoszą się do niego z ostentacyjnym lekceważeniem. Jednakowoż jedni i drudzy zadają sobie pytania o długofalowe skutki, których nikt nie potrafi przewidzieć. To oczywista trudność, przed którą stoi współczesny człowiek, ale i szansa, by w tym wszystkim na nowo z pokorą odnaleźć to, co najważniejsze.

Życzymy miłej lektury!

 

 

pobierz e-wydanie 

http://e-civitas.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kwartalnik-nr-3-82-2020.pdf