Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

NAJNOWSZY NUMER KWARTALNIKA „SPOŁECZEŃSTWO” JUŻ DOSTĘPNY!

Oddajemy do rąk czytelników nowy numer „Społeczeństwa”.  Serdecznie  zapraszamy  do  lektury.    Swoistą    rozgrzewką    intelektualną    niech  będą  zamieszczone  poniżej  dwie  króciutkie refleksje.

Refleksja  pierwsza.  Konsumizm  albo  konsumpcjonizm   czy   kulturowe   obżarstwo   to   w  głównej  mierze  pojęcia  synonimiczne.  Do  grupy tych słów z powodzeniem zaliczyć można   wyrażenia   w   stylu:   społeczeństwo   konsumpcyjne lub tzw. „tłuste koty” albo ci syci – w odróżnieniu od tych, którym zawsze czegoś nie dostaje.  Kultura  konsumpcyjna  wszystko  zużywa,  dużo  bardziej  zawłaszcza  niż  kupuje,  a  ponieważ  nie  kocha,  więc  materializuje  i uprzedmiotawia.

Refleksja  druga.  Zasady  czy  siła?  –  można  powiedzieć: odwieczny problem ludzkich dziejów.  Dla  teoretyków  pole  do  popisów,  nawet  oratorskich.   Dla   praktyków   –   sposób   życia   i działania. W gospodarce siła pieniądza zwalcza  ograniczające  ją  prawa.  W  polityce  siła  władzy  formułuje  przestrzeń  konstytucyjną.  Tak  jest!  Ale  czy  tak  być  powinno?  Która  strona  ma  rację?  Co  jest  arbitrem  tego  teoretyczno-praktycznego zmagania się obu opcji? Odpowiedź jest prosta: jedno i drugie, aczkolwiek tylko w jednoznacznie określonej sytuacji, zanurzonej  bezapelacyjnie  w  szerokim  i  logicznym kontekście.

Zapraszamy do wspólnego budowania  przyszłości kwartalnika „Społeczeństwo”. Jeśli podoba Ci się profil naszego pisma zachęcamy do wsparcia kolejnych numerów.
Przekaż darowiznę:93 1750 0012 0000 0000 2835 3178
Fundacja „Civitas Christiana”ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

http://spoleczenstwo.civitaschristiana.pl/wp-content/uploads/2020/06/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo-1-2020.pdf