Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Konkursy w ramach XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny

Serdecznie zachęcamy do brania udziału w konkursach: XIV Wojewódzkim Konkursie Literacki ,,UCZĘ SIĘ CIEBIE RODZINO” oraz XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej pod hasłem ,,MIŁOŚĆ W RODZINIE”.
Konkursy są organizowane w ramach XIX Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny:

Szczegóły w załączonych regulaminach.

Dokument do pobrania:

REGULAMIN XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

R E G U L A M I N XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowe

FORMULARZ relacji z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym