Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Młodzi znawcy Biblii na start!

Już tylko do końca lutego można zgłaszać szkoły do XXI. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczny zakres tematyczny, nawiązujący do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Idźcie i głoście”, obejmuje Księgę Daniela oraz Apokalipsę św. Jana.

Pierwszy etap Konkursu – szkolny, odbędzie się już 14 marca w całej Polsce. Również jednego dnia, 25 kwietnia, w całej Polsce zostanie przeprowadzony etap diecezjalny, w naszym Oddziale Okręgowym w trzech stolicach biskupich – Olsztynie, Elblągu i Ełku. Najlepsze trzy osoby z każdej diecezji zostaną zaproszone do wzięcia udziału w Spotkaniu Młodych z Biblią w Częstochowie w dniach 11-12 maja, a co najważniejsze będą reprezentować swoje diecezje na finale ogólnopolskim Konkursu 5 i 6 czerwca w Niepokalanowie.

Głównymi nagrodami są m. in. pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz indeksy na renomowane polskie uczelnie.

Zgłoszenia szkół odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.okwb.pl w zakładce Zgłaszam szkołę.

Nie zwlekajcie!