Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Lista Laureatów Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego (1967-2019)

Lista Laureatów

Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego (1967-2019)

W latach 1967-2013 Nagrody Regionalne im. Michała Lengowskiego przyznawane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” otrzymały następujące osoby i instytucje:

1967 r.:

– „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” (nagrodę odbierała Emilia Sukertowa-Biedrawina)

– Leon Wernic

– dr Janusz Teodor Dybowski

1970 r.:

– prof. dr hab. Andrzej Wojtkowski

– dr Władysław Gębik

– Paweł Sowa

– Wanda Donimirska

– Kazimierz Pacer

1973 r.:

– Janusz Przybylski

– prof. Tadeusz Paciorkiewicz

– Stefan Połom

– Maria Zientara-Malewska

– Władysław Ogrodziński

1976 r.:

– prof. dr hab. Władysław Chojnacki

– Olsztyńska Pantomima Głuchych (nagrodę odebrał Bohdan Głuszczak)

– Władysława Knosała

– Otylia Grotowa

– Teofil Ruczyński

1979 r.:

– prof. dr hab. Janusz Jasiński

– Leon Kauczor

– Maria Kensbock

– Bernard Czerwiński

1982 r.:

– Pelagia Stramkowska

– dr Andrzej Wakar

– dr Tadeusz Swat

– Eugeniusz Bielawski

– Henryk Jaroszyk

1985 r.:

– dr Jan Chłosta

– Maria Rajska

– Józef Meyk

– prof. dr hab. Tadeusz Oracki

1988 r.:

– Barbara Hulanicka

– Klemens Oleksik

– Hieronim Skurpski

1991 r.:

– dr Krystyna Neugebauer

– Izabela Podlasiecka

– prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

 

1994 r.:

– Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne w Gietrzwałdzie (nagrodę odbierała dr Maria Łudczak)

– Maryna Okęcka-Bromkowa

– ks. infułat dr Julian Żołnierkiewicz

1997 r.:

– ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

– Erwin Kruk

– Maria Bukowska

– Ewa Gałka

2000 r.:

– ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

– Józefa Piskorska

– Krystyna Dolewska

– Ryszard Soroko

2003 r.:

– ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc

– dr Andrzej Korecki

– Rita Kostka

2006 r.:

– ks. arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński

2010 r.:

– Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (nagrodę odebrał ks. dr Stanisław Kozakiewicz, dyrektor Instytutu)

– ks. dr Stefan Ewertowski z Elbląga

2013 r.:

– prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski

– Zespół Teatralny „Przebudzeni” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie (nagrodę odbierali: Mieczysław Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Koła, Monika Kazimierczyk i Dariusz Wychudzki – instruktorzy teatralni)

2015 r .:

– Księża Marianie – Kustosze Izby Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Klasztornym ( Warmińskim)

– Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku

2017 r.:

– Władysław Kałudziński

–  Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Olsztynie

Do 2017 roku (jubileuszowego – 50-lecie przyznawania Nagród) Nagrodę Regionalną otrzymało 58 osób i instytucji

2019 r.:

–  Teresa i Ryszard Górscy –  prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Ełku

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Księdza Infułata Doktora Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie