Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

KOMUNIKAT KAPITUŁY NAGRODY REGIONALNEJ IM. MICHAŁA LENGOWSKIEGO

KOMUNIKAT KAPITUŁY
NAGRODY REGIONALNEJ IM. MICHAŁA LENGOWSKIEGO

Kapituła Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego obradująca w dniu 04 września 2017 r. w Olsztynie pod przewodnictwem ks. prał. kan. mgr. lic. Romualda Zapadki w składzie: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski, dr Jerzy Kiełbik, Robert Boehm (przedstawiciel rodziny Michała Lengowskiego), Zbigniew Połoniewicz – sekretarz, przyznała Nagrodę XVIII edycji

– w kategorii indywidualnej:
Panu Władysławowi Kałudzińskiemu – w uznaniu zasług w procesie demokratycznych przemian w latach 80. XX wieku na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz za działalność społeczno-patriotyczną i bezinteresowne niesienie pomocy członkom NSZZ „Solidarność” znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – jako służby bliźniemu dla Boga.

– w kategorii zespołowej:
Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – z Domu Zakonnego w Olsztynie – w Roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego ogłoszonego przez Sejm RP i Episkopat Polski – za wytrwałość w postawie służebnej miłości wobec najbardziej potrzebujących bliźnich oraz za łączenie pełnienia posłannictwa inspirowanego „wyobraźnią miłosierdzia” z życiem modlitwy według słów świętego Brata Alberta: „Służyć bliźniemu to przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”.

Kapituła postanowiła, iż uroczyste wręczenie Nagrody XVIII edycji odbędzie się w dniu 28 października 2017 roku w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur – Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.