Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Matka Boża w Szczytnie

Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej rozpoczął peregrynację po Oddziale w Szczytnie. Członkowie i sympatycy zgromadzili się w kaplicy przy parafii pw. Św. Brata Alberta w Szczytnie, by powitać Matkę Bożą. Na powitanie zaśpiewał zespół „Mazury”. Następnie zebrani modlili się litanią do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i różańcem świętym. Po modlitwie obraz został przekazany do pierwszej z rodzin. Zakończenie peregrynacji odbędzie się 6 września Mszą świętą o godzinie 17.00 w parafii pw. Św. Brata Alberta. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości!