Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.   

Kętrzyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia zorganizował spotkanie z Andrzejem Taborskim z Olsztyna. Wygłosił on prelekcję, której tytuł zaczerpnął z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 

Prelekcji towarzyszyła bogato ilustrowana prezentacja multimedialna, w której znalazły się nie tylko najsłynniejsze arcydzieła polskiego i światowego malarstwa i rzeźby przedstawiające czy to scenę Chrztu Chrystusa, czy Narodziny Kościoła, czyli Zesłanie Ducha Świętego, ale też pieśni, wiersze poświęcone Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, jak i modlitwy do Ducha Świętego, w tym modlitwa, której nauczył młodego Karola Wojtyłę nauczył jego ojciec, a którą św. Jan Paweł II zapamiętał do końca swojego życia. Szczególne  miejsce w wykładzie znalazła tematyka Siedmiu Darów Ducha Świętego oraz dwunastu cnót, które są owocami tych darów. Prelegent, posługując się wybranymi fragmentami z homilii wygłoszonych przez polskiego Papieża podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, a także nawiązując do współczesnych nam wydarzeń i zjawisk społecznych, zadał szereg retorycznych pytań, które można zawrzeć w jednym: co nam zostało z tego papieskiego wołania: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Spotkaniem tym kętrzyński Oddział „Civitas Christiana” wpisał się w tematykę obecnego roku duszpasterskiego, którego hasło brzmi: W mocy Bożego Ducha.