Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie

W nowym składzie członkowskim odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie  Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie.