Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Noworoczne spotkanie w Ełku

Wspólnota „Civitas Christiana” w Ełku 11 stycznia zorganizowała spotkanie noworoczne, któremu przewodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, asystent kościelny Oddziału. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Zarządu Oddziału Teresa Krawczyk. Po wspólnej modlitwie i dzieleniu się opłatkiem Członkowie i Sympatycy Oddziału, skupieni przy świątecznym stole, śpiewali kolędy i pastorałki. Spotkanie zainaugurowało rok 2018 w Stowarzyszeniu. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Połoniewicz, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie.