Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Opłatek w Elblągu

Kolejne spotkanie noworoczne w Oddziale Okręgowym w Olsztynie odbyło się  w siedzibie Oddziału „Civitas Christiana” w Elblągu dnia 12 stycznia 2018 roku. Przy świątecznym stole spotkali się Członkowie i Sympatycy Oddziału z przewodniczącą Zarządu Oddziału Elżbietą Boniecką i ks. dr. hab. Stefanem Ewertowskim, prof. UWM, asystentem kościelnym Oddziału.

W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Połoniewicz, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie.