Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

NOWY NUMER KWARTALNIKA CIVITAS CHRISTIANA JUŻ ONLINE!

DO CZEGO WZYWA NAS PAPIEŻ FRANCISZEK?

Ogłoszona w październiku, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, encyklika papieża Franciszka „Fratelli tutti”, doczekała się w krótkim okresie czasu tysięcy komentarzy, artykułów, analiz. Wiemy o niej coraz więcej a jej bezpośredni przekaz wciąż wielu intryguje. Przykładem tego zjawiska jest sięganie po nią przez zarówno tych, którzy konsekwentnie stronią od wsłuchiwania się w nauczanie papieskie, jaki i tych, którzy skrupulatnie śledzą encykliki i starają się wnikliwie podejmować treści nauczania Ojca Świętego. „Usiąść i słuchać drugiego człowieka – zachowanie charakterystyczne dla spotkania między ludźmi – to wzór postawy otwartości tego kto przezwycięża swój narcyzm i akceptuje drugiego, zwraca na niego i przyjmuje go do swego kręgu” (…) „Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek osamotnieni w tym zmasowanym świecie, który daje pierwszeństwo interesom indywidualnym, a osłabia wymiar wspólnotowy istnienia”.

To tylko dwa cytaty, zawarte w encyklice oddające charakter publikacji, o której można powiedzieć, że bardziej jest traktatem duszpasterskim skierowanym do każdego człowieka, niż hermetycznym dokumentem definiującym postawę i nauczanie wobec zagadnień gospodarczych i cywilizacyjnych.

Czy to oznacza, że encyklika ma charakter wyjątkowy i przełomowy? Oczywiście, że nie i należy na nią spoglądać w perspektywie ciągłości nauczania i aktualizowania przesłania papieskiego.

Pozostaje jednak wciąż otwarte pytanie: do czego wzywa nas papież Franciszek? Staramy się poszukiwać tych odpowiedzi regularnie na naszych łamach, ale ten numer pisma „Civitas Christiana” w sposób szczególny i obszernie poświęcamy refleksji nad papieskim nauczaniem. W oparciu o treści zawarte we „Fratelli Tutti”, wcześniejszych encyklikach oraz stanowiskach i wypowiedziach Ojca Świętego, próbujemy pomóc wskazać drogę do odpowiedzi na wspomniane wyżej pytanie.

Tak, ta próba odpowiedzi jest ważna, gdyż nauczanie papieskie nie jest oderwanym od rzeczywistości teoretyzowaniem i jeszcze jedną formą publicystyczną, ale realną wskazówką, jak współczesny człowiek może autentycznie odczytywać swoje chrześcijańskie powołanie i posłannictwo w dzisiejszym świecie.

Maciej Szepietowski
redaktor naczelny
Kwartalnika Civitas Christiana

INTERAKTYWNY SPIS TREŚCI:

DO CZEGO WZYWA NAS PAPIEŻ?

Papież czasów zamętu
Kościół nie jest sługą papieża
Fratelli tutti – nikt nie próbuje wysłuchać papieża?
Władza człowieka nad przyrodą jest ograniczona
Przyjęcie drugiego jest wyzwaniem dla indywidualizmu
Kim jestem, by go oceniać?

BENE MERITI

Nie życiowe rekordy, ale życiowe intencje

SPOŁECZEŃSTWO

Przenikliwa diagnoza współczesności – wywiad z prof. Chantal Delsol
Růžena Vackova – więzień sumienia
Czy „Bursztyny” nadal mogą być modne?

WIARA, WSPÓLNOTA, KOŚCIÓŁ

Katechezy na kartach powieści
Dziś potrzeba nam patriotyzmu pracy

DROGI CIVITAS CHRISTIANA

Ponadczasowe dziedzictwo
Być katolikiem dziś, co to znaczy??
Pamięć o przyszłości – X Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Weronie
Autorytet w czasie chaosu
Na wzór Prymasa Tysiąclecia
Zapiski więzienne na ekranie
W drużynie „Civitas Christiana” – wywiad z Mieczysławem Sobolewskim
102. urodziny o. Jerzego Tomzińskiego
Prorok Ezechiel

DWA PŁUCA EUROPY

Katedra – świadectwo wiary, która budzi sprzeciw

KOŚCIÓŁ POWSZECHNY

Rok 2021 – czas na pandemię miłości i solidarności

Z NAUCZANIA PAPIESKIEGO

Jaka teologia dziś?

INSPIRACJE

Roman Dmowski

PRZEGLĄD MEDIALNY

Francja – pozwólcie nam iść do Kościoła

FORMACJA

Ewangelizować dobrem
Liturgia uobecnieniem misterium Chrystusa

FELIETONY

Wiara chrześcijańska buduje społeczeństwo
Faustyna Pachacz: Promieniści ludzie
Białoruś – w pogoni za wolnością

REPORTAŻ

Pielgrzymowanie w epicentrum pandemii

KULTURA

Skąd my to znamy? Recenzja „Arkana”
Kroniki międzyepoki – recenzja książek
„Śląski Rembrandt” w Warszawie
Anno Domini MMXX – recenzja płyty