Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

ROK 2021 OGŁOSZONY ROKIEM KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Przyszły rok będzie rokiem naszego Patrona. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Polacy oczekują też na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która w związku z epidemią nie odbyła się w zaplanowanym terminie 7 czerwca i została przełożona na bardziej dogodny czas.