Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Liturgii Mszy Świętej – Oddział w Nidzicy

O Liturgii Mszy Świętej” w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” w Nidzicy poprowadził spotkanie w ramach projektu Zintegrowanego ks. kan. dr Bartłomiej Matczak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Ks. Bartłomiej wyjaśnił precyzyjnie przebieg Mszy Świętej (Obrzędy wstępne oraz Liturgię słowa)– wskazał sposoby w jaki możemy odnaleźć w niej samego siebie. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: o zasadniczym celu Obrzędów wstępnych, odkryli jakimi prawami rządzi się homilia, a jakimi kazanie, potrafią scharakteryzować elementy stroju liturgicznego i cingulum już nie jest zagadką. Ponadto słuchacze usystematyzowali wiedzę związaną z Liturgią Słowa, która jest bardzo ważna i chyba niedoceniana przez nas, katolików zauważył prelegent. Traktujemy ją często jako wstęp do „ważnych rzeczy”, które nastąpią potem, a tymczasem to sam Bóg przychodzi do nas w mocy swego Słowa, aby „nasze serca zaczęły pałać”, bo inaczej nie będziemy w stanie Go rozpoznać przy łamaniu chleba. Bardzo owocne jest słuchanie słowa w taki sposób, jakbyśmy je słyszeli po raz pierwszy, bez filtru naszej „naukowej wiedzy” (np. egzegetycznej, jeśli taką posiadamy), lecz spróbować przyjąć postawę Maryi, która rozważała Słowo w SERCU. Mam nadzieję, że dzięki tej prelekcji odnajdziemy w sobie odwagę do wzięcia mądrego, świadomego i głębokiego udziału w każdej Mszy Świętej.