Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Odkrywając wolność

O wolności  danej, wywalczonej i utraconej, o wolności sumienia i wolności wyboru była mowa w XIII Liceum Ogólnokształcącym Katolickim im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Uczestnicy debaty mieli okazję porozmawiać z ekspertami: Wiesławem Łubińskim – przedsiębiorcą, szefem BCC w Olsztynie, Marcinem Jaroszewskim – psychologiem, psychoterapeutą, Andrzejem Piedziewiczem – dziennikarzem Radia Olsztyn.

Paneliści starali się ukazać młodzieży tę wartość wszechstronnie, odnieśli się tak do filozoficznego znaczenia wolności, jak i do jej praktycznego, życiowego wymiaru. Prześledzili historię, ale również rozmawiali o współczesnych problemach. Niebawem relacja wideo.