Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Podsumowanie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W miniony piątek, 27.10.2017 r., przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz uczniowie szkół podsumowali w sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie tegoroczne XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. W tym roku przebiegały one pod hasłem ,,Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Na Dni Rodziny na Warmii i Mazurach składał się cykl imprez rodzinnych, organizowanych w wielu miejscowościach województwa na przełomie maja i czerwca. Dni Rodziny to jednak nie tylko imprezy, ale także okazja do poważniejszych rozmów i podsumowań związanych

z polityką społeczną, zjawiskami migracji i demografii, pomocą dla rodzin itp. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.