Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Podsumowanie konkursów zorganizowanych w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

Podsumowanie konkursów zorganizowanych w ramach

XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

 

XIV Wojewódzki Konkurs Literacki

„UCZĘ SIĘ CIEBIE, RODZINO”

Organizatorami XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ,,Uczę się Ciebie, Rodzino” byli: Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych ,,Forum Prorodzinne”.

Jury w składzie: Andrzej Taborski – przewodniczący, Wanda Kuca, Teresa Antczak, Aneta KowalskaSiedlecka, Iwona Dziak po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, stwierdza, że: w tegorocznej edycji konkursu wpłynęły do organizatorów 172 prace 153 autorów. W tym 24 od osób powyżej 18 roku życia.

A oto ilości prac nadesłanych w poszczególnych kategoriach: wspomnienia/świadectwa  40, wiersze  76,  listy   36, inne (m.in. eseje, pamiętniki, opowiadania, rozprawki)  20.

Uczestnicy Konkursu pochodzą z 60 miejscowości z terenu naszego województwa i nie tylko. Niektóre prace zostały już uhonorowane w środowiskach lokalnych, gdzie nasz Konkurs został spopularyzowany.

Jury postanawia przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

NAGRODY otrzymują:

W kategorii WSPOMNIENIA/ŚWIADECTWA:

1) Teresa Pyniaha, Stręgielek, Bibl. Gminna w Pozezdrzu (op. Bronisław Fronckiewicz); 2) Zuzanna Łątkowska, Gimn. im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lub. (op. Żaneta Cherkowska) – nagroda Marszałka;  3) Elżbieta Żarska, Zespół Szkół w Kandytach, nauczycielka SF w Pieszkowie – nagroda; 4) Agata Dobrowolska, kl. I gimn., Zespół Szkół nr 2 w Elblągu (op. Józefa Chmura) – nagroda; 5) Mikołaj Zalewski, kl. IV, SP im. Rodu Działyńskich w Bratianie przy Zespole Szkół Bratian (op. Anna Pijaczyńska)nagroda; 6) Liwia Dereszewska, Szkoła Podst. nr 2 im. J. Korczaka w Nowym Mieście Lub. (op. Mirosława Nowakowska) – nagroda; 7) Julia Trzcińska, l. 12, Szkoła Podst. w Nawiadach gm. Piecki (op. Danuta Bałdyga) – nagroda; 8) Kinga Kaniecka, l. 14, Gimn. w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie przy Zespole Szkół Bratian (op. Marta Lewandowska) – nagroda.

W kategorii LISTY:

1) Małgorzata Mucha, kl. VI, Szkoła Podst. im. J. Korczaka w Kandytach (op. Anna Czaus) – nagroda Marszałka ; 2) Ewa Gabriela Olszewska, kl. I, Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio w Ostródzie (op. Anna Wróbel) – nagroda Marszałka; 3) Anna Mizerska, kl. I gimn., Zespół Szkół nr 2 w Elblągu (op. Józefa Chmura) – nagroda; 4) Marta Domżalska, kl. I LO, Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lub. (op. Elżbieta Szcześniak) – nagroda; 5) Zofia Dąbrowska, kl. VI SP w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy, (op. Aldona Krasnowska) – nagroda.

W kategorii WIERSZE:

1) Urszula Konieczka,  nauczycielka gimnazjum w Karolewie – nagroda Marszałka; 2) s. Jolanta Maria Kopiczko, katechetka w Zespole Szkół Zawod.im. Sandora Petöfi w Ostródzie – nagroda Marszałka; 3) Anna Wanda Ludwiczak, nauczycielka w SP im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie, gm. Płośnica  – nagroda Marszałka; 4) Karina Kyc, kl I TA, Zespół Szkół Roln. w Ostródzie (op. Irena Bera) – nagroda Marszałka, 5) Jakub Czubak, kl. II TO, Zespół Szkół Roln. w Ostródzie, (op. Irena Bera) – nagroda Marszałka.

W kategorii INNE:

Nagród nie przyznano

Ponadto: Jury postanowiło przyznać WYRÓŻNIENIA:

W kategorii WSPOMNIENIA/ŚWIADECTWA:

1) Łukasz Gumiński, kl. IV, SP im. Rodu Działyńskich w Bratianie przy Zespole Szkół Bratian (op. Anna Pijaczyńska);  2) Karolina Grabowska, kl. IV, SP im. Rodu Działyńskich w Bratianie przy Zespole Szkół Bratian (op. Anna Pijaczyńska); 3) Amelia Malaszewska, kl. V, Szkoła Podst. w Pieniężnie (op. Agnieszka Turczyk).

W kategorii LISTY:

1) Magdalena Mazurowska, l. 19, kl. III GEO, Zespół Szkół Roln. w Ostródzie, (op. Irena Bera); 2) Alicja Dąbrowska, l. 18, kl. II LO, Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lub. (op. Elżbieta Szcześniak); 3) Sebastian Walencik, l. 17, Zespół Szkół Ponadgimn. im. Kresowiaków, I Techn.  Pojazdów Samochodowych w Bartoszycach (op. Lidia Fit);

W kategorii WIERSZE:

1) Martyna Grabias, l. 17, Gimn. Gminne w Karolewie (op. Urszula Konieczka).

W kategorii INNE:

Wyróżnień nie przyznano.

Organizatorzy Konkursu oraz członkowie Jury dziękują wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, opiekunom i tym, którzy Konkurs popularyzowali. Osobne podziękowanie kierujemy do fundatorów nagród i wyróżnień: Samorządowi Województwa oraz Katolickiemu Stow. ,,Civitas Christiana”.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Na łamach naszego ,,Biuletynu” zamieszczamy zaledwie skromny wybór prac nagrodzonych i wyróżnionych.

(oprac. AT)

 

 

=========================================

 

 

XIV Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny 

i Grafiki Komputerowej „MIŁOŚĆ W RODZINIE”

 

Celem tegorocznego konkursu było skłonienie do refleksji nad olbrzymią wartością niekończącej się miłości w rodzinie oraz przedstawienie tego tematu w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała jego inicjatorka Teresa Antczak, wiceprezes Forum Prorodzinnego, nauczyciel SP nr 30 w Olsztynie. Współorganizatorami byli: Forum Prorodzinne, Samorząd Wojew. Warm.Maz., Rada ds. Rodzin Wojew. Warm.Maz., Kuratorium Oświaty, SP Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej, Oddział Okręgowy Katolickiego Stow. ,,Civitas Christiana” oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie.

Komisja konkursowa w składzie: Bożena Rzepka  przewodnicząca, Mirosław Piekut, Teresa Antczak, Andrzej Taborski, Alicja Zwierko-Jóźwik 28 sierpnia 2017 r. spośród 404 nadesłanych prac wyłoniła 40 laureatów konkursu przyznając 5 nagród i 4 wyróżnienia za grafikę komputerową oraz 12 nagród i 11 wyróżnień za prace plastyczne, w tym 8 nagród Marszałka Wojew. Warm.Mazurs. oraz 1 nagrodę specjalną Dyrektora SP nr 30 w Olsztynie.                                                            

GRAFIKA KOMPUTEROWA

NAGRODY:

Szkoła Podst. kl. I-III: 1) Marcel Kosiński (nagroda Marszałka), SP Nr 2 Nidzica, op. Piotr Kościjańczuk, 2) Urszula Żyjewska, SP Nr 33, Olsztyn, op. Małgorzata Wójtowicz; kl. IV-VI: 3) Paulina Zawadzka (nagroda Marszałka), SP Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej, Olsztyn, op. Jadwiga Cichowska, 4) Natalia Wierzbicka, SP Kożuchy, Biała Piska, op. Katarzyna Konopka;

Gimnazjum: 5) Karolina Duńczyk, (nagroda Marszałka), Gimn. Narodów Zjednoczonej Europy, Bielice Krotoszyny, op. Magdalena PreusRóżańska, 6) Adam Kujawski, Gimn. Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki, Nidzica, op. Małgorzata Rydzewska;

Ponadgimn.: 7) Magdalena Jóźwik (nagroda Marszałka), LO Nr V, Olsztyn, op. Joanna Kacprzycka, 8) Anna Klonowska, ZS im. C.K. Norwida, Nowe Miasto Lub., op. Elżbieta Szcześniak.

WYRÓŻNIENIA:

Szkoła Podst. kl. I-III: 1) Wiktoria Łempicka, SP Nr 33, Olsztyn, op. Małgorzata Wójtowicz; kl. IV-VI: 2) Anna Modzelewska, SP Kożuchy, Biała Piska, op. Katarzyna Konopka, 3) Alicja Pałuska, SP Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej, Olsztyn, op. Jadwiga Cichowska;

Gimnazjum: 4) Wiktoria Nalik, Gimn. Narodów Zjednoczonej Europy, Bielice Krotoszyny, op. Magdalena PreusRóżańska;

Ponadgimn.: 5) Filip Kozłowski, ZS im. C.K. Norwida, Nowe Miasto Lub., op. Elżbieta Szcześniak.

PRACE PLASTYCZNE

NAGRODY:

Przedszkola: 1) Lena Szczerbowska, P Nr 21 Olsztyn, op. Jolanta Abłam;

Szkoła Podst., kl. I-III: 2) Gabriela Kowalska, (nagroda Marszałka) SP Srokowo, op. Danuta Bielecka, 3) Martyna Groszkowska, SP Gwiździny, op. Emilia Dembińska, 4) Nikola Gałecka, ZS Nr 1 Nidzica, op. Dominika Bonisławska, 5) Maksymilian Kozłowski, SP Nr 1 Nidzica, op. Sylwia Gawlik6) Bartosz Górtatowski, SP Gwiździny  nagroda Dyr. SP 30 w Olsztynie, op. Bożena Hoppe; kl. IV-VI: 7) Kacper Marszelewski (nagroda Marszałka), SSP Tylice, op. Ewa Wodara, 8) Martyna Malesa, SP Nawiady, op. Danuta Davidowska, 9) Hubert Wasilewski, SP Nr 30 Olsztyn, op. Alicja Zwierko-Jóźwik, 10) Jakub Dziąbowski i 11) Natalia Głusek, Świetlica Socjoterapeutyczna, Rozdroże, op. Katarzyna SzkudlarekFrankowska, 12) Patrycja Piotrkowska, SP Nr 30, Olsztyn, op. Małgorzata Bielakow, 13) Julia Zimnicka, Zespół Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych, Ostróda, op. Ewa Żarczyńska;

Gimnazjum:  14) Weronika Madyś (nagroda Marszałka), Gimn. Nr 2 Nidzica, op. Małgorzata Rydzewska, 15) Aleksandra Bagińska, Gimn. Nr 1, Srokowo, op. Ewa Kozłowska;

Ponadgimn.: 16) Zuzanna Narkowicz i 17) Rafał Gulbicki, ZSP Nr 1 Bartoszyce, op. Lidia Fit;

Dorośli: 18) Teresa Nowicka (nagroda Marszałka) Dzienny Dom Pomocy, Nidzica, op. Marzena Dębska.

WYRÓŻNIENIA:

Szkoła Podst., kl. I-III: 1) Tomasz Rodzenko, GOK, Dzwierzuty, op. Mariola Krajewska, 2) Paulina Arentowicz, SP Gwiździny, op. Bożena Hoppe; kl. IV-VI: 3) Weronika Czubak, ZS Nr 2 Nidzica, op. Iwona Bober, 4) Agata Wiśniewska, SP Nr 30, Olsztyn, op. Alicja Zwierko-Jóźwik,. 5) Mikołaj Reszka, ZS Nr 2 Nidzica, op. Iwona Bober, 6) Oliwia Bartczak, SP Nr 30, Olsztyn, op. Małgorzata Bielakow;

Gimnazjum: 7) Aleksandra Rępa, Gimn. Nr 2 Nidzica, op. Małgorzata Rydzewska;

Ponadgimn.: 8) Daria Szarżanowicz i 9) Dominik Dzikowicki, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ostróda, op. Teresa  Knaf.

Korzystając z okazji pozwolę sobie w imieniu organizatorów złożyć gorące podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, autorom prac, ich rodzicom i opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz instruktorom za chęć podjęcia tematu, rozpropagowania oraz często pokierowania lub podpowiedzi najmłodszym milusińskim i podopiecznym oraz tym, którzy włączyli się w przeprowadzenie konkursu. Dodatkowe podziękowania kieruję do fundatorów nagród, którymi byli: Samorząd Wojew. WM, Dyrektor SP Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie, Katolickie Stow. ,,Civitas Christiana” Oddz. Okręg. w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Wojew. WM oraz Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

ORGANIZATORZY I JURORZY GRATULUJĄ LAUREATOM ORAZ ICH OPIEKUNOM!

Oprac. i zdjęcia Teresa Antczak

koordynator konkursu