Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

W trosce o małżeństwo i rodzinę!

Wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny z jednej strony i wobec coraz trudniejszych wyzwań, stojących przed rodzinami z drugiej, ważną kwestią pozostaje organizacja kompetentnej i profesjonalnej pomocy rodzinom. Jedną z form takiej pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne, w którym posługują kompetentne osoby, zwane Doradcami Życia Rodzinnego. Wychodząc naprzeciw Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezji Warmińskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie zorganizowali 21 października warsztaty dla formatorów – specjalistów. Podczas pierwszego spotkania była mowa o formacji  religijnej narzeczonych,  ratowaniu małżeństw, pomocy w życiowych kłopotach. Przyświeca nam także troska o permanentną formację prorodzinną i propagowanie nauki Kościoła z zakresu  małżeństwa i rodziny. Wśród ekspertów gościliśmy Edytę Zalewską – psychoterapeutę, Beatę Rybak – psychologa, pedagoga, ks. Wojsława Czupryńskiego – diecezjalnego duszpasterza rodzin. Kolejny warsztat już 18 listopada. Serdecznie zapraszamy!