Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

śp. Marek Koryciński

Z wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego przekazujemy wiadomość o śmierci

śp. MARKA KORYCIŃSKIEGO,

wieloletniego wiceprzewodniczącego ds. formacyjnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,

przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie.

Odszedł do domu Ojca w sobotę 21 października.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 października o godzinie 13.00 w kościele pw. św. Floriana w Krężnicy Jarej 317.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.