Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Porozumienie

Z radością informujemy, że w dniu 14 marca br. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie i Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawarli porozumienie o współpracy. W imieniu Oddziału Okręgowego podpis złożył dyrektor Zbigniew Połoniewicz, a Wydział reprezentował dziekan ks. dr hab. Marek Żmudziński. Porozumienie sprawi, że obie instytucje będą podejmować wszechstronną współpracę w zakresie swoich działań statutowych.