Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Poświęć trochę czasu bliźniemu

Dnia 25 maja br. w Oddziale w Ełku odbyły się warsztaty zajęciowe pt. Poświęć trochę czasu bliźniemu. Uczestnikami warsztatów byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” oraz uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także członkowie Stowarzyszenia. Na początku odbyły się zajęcia plastyczne, po których odbyła się zabawa taneczna, przy akompaniamencie akordeonu. Po części muzycznej były zagadki i przysłowia, na które odpowiadali zaproszeni goście, zaś jeden z uczestników czytał wiersze Tuwima i Brzechwy. Po części słownej podopieczni i uczniowie wykonywali kwiaty z bibuły mocowane na patykach pod opieką terapeutów i nauczycieli. Po tych zajęciach wręczono nagrody, które pochodziły od sponsorów, tj. Urzędu Miasta oraz sponsorów indywidualnych oraz radnego z Mirosława Sawczyńskiego. Spotkanie  zakończono słodkim poczęstunkiem. Warsztaty odbyły się w związku z Warmińsko-Mazurskimi Dniami Rodziny.