Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Debata online „Spojrzenie Prymasa Stefana Wyszyńskiego na miejsce Polski w Europie”

 Debata online „Spojrzenie Prymasa Stefana Wyszyńskiego na miejsce Polski w Europie”, w której podkreślamy rolę Prymasa Tysiąclecia jako dyplomaty, polityka, a nawet geopolityka i męża stanu.

Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa.(…) Zadaniem moim jest: chrzcić, bierzmować, konsekrować, święcić, ofiarować, nauczać i sądzić

pisał Prymas Stefan Wyszyński w liście pasterskim do wiernych i kapłanów z okazji ingresu do katedry gnieźnieńskiej 2 lutego 1949 r.

Opatrzność i historia wyznaczyły Prymasowi miejsce szczególne – nie tylko Ojca duchowego narodu, pasterza i biskupa, apostoła Jezusa Chrystusa. Prymas musiał często też wcielić się w rolę dyplomaty, polityka, a nawet w pewnym zakresie geopolityka i męża stanu.

Jak ks. Stefan Wyszyński oceniał procesy społeczne gospodarcze oraz powstawanie nowych systemów i ideologii totalitarnych w międzywojennej Europie? W jaki sposób dbał o dobre relacje z Episkopatami krajów Europy Zachodniej? Dlaczego w 1967 r. nie tylko nie potępił działań Izraela, ale poparł jego prawo do własnego państwa, natomiast w 1968 r. nie potępił nagonki antysemickiej w Polsce?

Goście debaty: prof. Michał Białkowski (UMK) oraz prof. Grzegorz Kucharczyk (UAM, Polska Akademia Nauk). Moderator debaty Karol Irmler (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”).

Transmisja wydarzenia pod linkiem: https://youtu.be/0sgZlcHHuvM

Serdecznie zapraszamy!