Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Olsztyn na Szlaku Jakubowym

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie zorganizował sesję popularnonaukową pt. „Olsztyn na Szlaku Jakubowym”. Sesja odbyła się 9 czerwca 2016 r. Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego wchodzi w swoje drugie siedemsetlecie chrystianizacji. Patronem miasta i obecnej Bazyliki Konkatedralnej jest Apostoł, św. Jakub Starszy. Sylwetka św. Jakuba jest w herbie Miasta, muszla Jakubowa umieszczona jest na fladze Olsztyna. Sam zaś Olsztyn leży na szlaku Jakubowym prowadzącym do Santagio de Compostela. Ostatnio przy Bazylice powstał dom pielgrzyma przeznaczony w sposób szczególny dla tych, którzy wędrują tym szlakiem.

Olszty na Szlaku... 2 Olsztyn na Szlaku Jakubowym Olsztyn na Szlaku...3 Achremczyk scenka Jakub ludzie Jakub