Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Etap Diecezjalny w Ełku

Etap diecezjalny 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej został przeprowadzony w stolicy Diecezji Ełckiej. Miejscem rozgrywania Konkursu był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku dzięki uprzejmości dyrektora Ośrodka pana Michała Jodki.

Tegoroczne zmagania konkursowej dotyczą Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian. Nad prawidłowym przebiegiem etapu czuwała komisja konkursowa powołana przez organizatora, której przewodził biblista ks. dr Marek Bednarski.

Najlepszymi znawcami zakresu merytorycznego Konkursu w Ełku okazali się: Ewa Chomiczewska – I miejsce (II LO Augustów, opiekun: p. Zbigniew Citko), Klaudia Wierzchowska – II miejsce (ZS 2 Suwałki, opiekun: p. Grzegorz Kalejta), Weronika Polakowska – III miejsce (I LO Augustów, opiekun: ks. Daniel Kowalski). Wyróżnienia otrzymali: Filip Kiełek (I LO Suwałki), Aneta Sokołowska (I LO Augustów), Iza Andruszkiewicz (ZS 2 Suwałki) i Elwira Gałczyńska (I LO Suwałki).